blog je večjezičen

italiano /

Blog je večjezičen.

Izbira je popolnoma hotena, saj Trst je prav to:  mešanica raznih jezikov.
V Trstu se govori predvsem tržaščina, v vseh miljejih, od najbolj poljudnih tja do univerzitetnih krogih.  Gre za identitetni jezik, ki združuje  vse. Kamorkoli greš, ponavadi se ti obračajo po tržaško. Italijanščina pride šele po tem: ko se tvoj sogovornik zave, da si foresto (to je “netržačan”) nemudoma obrne, včasih kar težavno, po italijansko.

Toda, razen tržaščine, v Trstu preživljajo tudi jeziki, ki so v tem kraju zgodovinsko in tradicionalno zmeraj gospodovali: mislim na slovenščino in nemščino, starodavno zapuščino Marije Terezije, katere vpliv je še danes viden v nekaterih značilnih izrazih (sluk, chifel).
Poleg teh jezikov se pogosto sliši tudi srbščina – ta skupnost se zbira v cerkvi Sv. Spiridona – grščina grške skupnosti in angleščina znanstveno-raziskovalne skupnosti, ki je tu, v Trstu, doma (četudi Tržačani tega ne vedo).
Ena mojih priljubljenih prijateljic je sijajen primer koncentrata te govorne mešanice.
Kadar  se pogovarja z možem (ki ni Tržačan) ali z otroki, govori po  tržaško s primešanimi  srbskimi izrazi  (jezik njene matere) in nekaterimi besedami iz nemščine, oziroma jezika,  ki so ga ponavadi govorili v njeni izvirni družini.
Italijanščino uprablje le tedaj, ko opazi osupel  izraz in izbuljene oči svojega moža, ki ni ničesar  razumel.
Pač, kadar je zelo jezna – se to takoj opazi, saj takrat govori le in samo po srbsko. Zares strašno!
Meni se obrača le v  tržaščini ali  nemščini,  tudi ko mi piše SMS-e.  Skorajda nikoli ne uporablja italijanščine, ker misli,  da sem po šesnajstih letih pravzaprav  že  doživela celotno, četudi težko mutacijo, ki jo tako  močno pričakujejo  vsi  Tržačani: to je   “potržačenje”Talianov(Taliani) so vsi prebivalci italijanskega  polotoka, ki niso rojeni v Trstu, oziroma vsi tisti, ki  pri sporazumevanju  rabijo nacionalni idiom, ali pa ih -v primeru  rabe tržaškega  narečja- nedvomno izda “alogeni naglas”, kot  mu pravi  Mauro Covacich v svoji knjigi Trieste sottosopra.

Zatorej, blog želi imeti isto živahnost in biti ista mešanica, kot mesto, katerega  obravnava: namesto tržaškega narečja se bo le rabila italijanščina,  kot prevladujoči  jezik.
Vendar, če se zgodi, da  nas zanese,  magari ošinjene  in zmedene zaradi sunka mrzle burje, lahko bomo izbrale tudi kakšen drug jezik – nemščino, angleščino, slovenščino ali – zakaj pa ne – tudi tržaško narečje.

traduzione > Marina Mikus

ti potrebbero interessare anche:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *